WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


realizowany (m.in.) w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju ( www.zsti.pl )


Komunikaty:
15.03.2017

Rekrutacja na specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego organizowanych w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region".
Pliki do pobrania:

formularz, kryteria


Zainteresowane osoby proszę o zwrot wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły do dnia 20.03

10.11.2016

Nowe terminy zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów. Pełna informacja odnośnie terminarza do pobrania:

Pobierz: harmonogram

03.10.2016

W miesiącu październiku rozpoczynają się zajęcia dla wszyskich grup zaangażowanych w projekt. Zajęcia z języka angielskiego 3 grupy. Zajęcia z matematyki 3 grupy.

13.07.2016

W dniu dzisiejszym podpisane zostały umowy na realizację staży.

Realizatorami stażu są:
ASKOM Adamczyk Krzysztof, Styczeń Władysław Spółka Jawna, T. Kościuszki 1, 28-500 Kazimierza Wielka
Grupa PSB, Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój
Grzegorz Wybraniec - SOFTNET - systemy komputerowe, L. Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój

22.06.2016

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od podmiotu zajmującego się rekrutacją (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii) informację o zakwalifikowaniu pierwszej grupy uczniów do odbycia stażu u przedsiębiorców.

Zakwalifikowani uczniowie to:
Dusza Marcin (1e),
Jamroży Maciej (1e),
Kędroń Grzegorz (1e),
Kielar Maciej (1d),
Knapczyk Dominik (1d),
Marcinkowski Bartosz (1d),
Pietrzyk Jakub (1d),
Selwit Maciej (1f).

20.05.2016

W dniu 24.05.2016 (wtorek) o godzinie 15.50 (tuż przed wywiadówkami klas) na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkoły odnośnie rozpoczynającego się w naszej placówce projektu unijnego realizowanego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. Do projektu zakwalifikowani mogą zostać uczniowie klas 1d, 1e, 1f. Rodzice uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie proszeni są o obecność na spotkaniu.

17.05.2016

Rozpoczęcie rekrutacji uczniów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Pobierz: regulamin rekrutacji do projektu
Pobierz: formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

O projekcie

Rozpoczęcie projektu (link)
Spotkanie inauguracyjne uczestników projektu (link)Strona informacyjna projektu
(WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI)

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE, w których przewidziany jest udział wszystkich Uczestników projektu

UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA


a) Blended e-learningowy kurs doradztwa zawodowego dla uczniów – 32 godziny zajęć dydaktycznych dla 560 uczniów/uczennic, realizowanych w 28 grupach po 20 osób (1 grupa x 24 godziny zajęć wyjazdowych w ośrodku szkoleniowym w Wólce Milanowskiej k. Kielc, realizowanych w dwóch etapach po 12 godzin w roku szkolnym 2016/2017 i 12 godzin w roku szkolnym 2017/2018, 4 godziny zajęć e-learningowych dla całej grupy oraz 4 godziny konsultacji indywidualnych dla uczniów realizowanych metodą e-learningową)-ŚCDN;

b) Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla uczniów – 15 godzin dodatkowych zajęć dla 560 uczniów/uczennic, realizowanyc h w szkole, w 56 grupach po 10 osób (1 grupa x 8 godzin zajęć w roku szkolnym w 2017 i 7 godzin zajęć w roku 2018) - UMWŚ;

c) Kurs z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej dla uczniów – 30 godzin dodatkowych zajęć dla 560 uczniów/uczennic, realizowany ch w szkole, w 56 grupach po 10 osób (1 grupa x 8 godzin zajęć w roku 2016, 16 godzin zajęć w roku 2017 i 6 godzin zajęć w roku 2018) - UMWŚ ;

d) Warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów –24 godziny dodatkowych zajęć dla 560 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 56 grupach po 10 osób (1 grupa x 6 godzin zajęć w roku 2016, 12 godzin zajęć w roku szkolnym 2017 i 6 godzin zajęć w roku 2018). W ramach warsztatów, dla wybranych Uczestników, przewidziany jest udział w wystawach i targach branżowych w kraju i za granicą-UMWŚ;

e)Warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców dla uczniów –20 godzin dodatkowych zajęć z udziałem przedsiębiorców dla 560 uczniów/uczennic (10 godz. w 2016/2017 i 10 godz. w 2017/2018 roku), organizowanych w szkole (część teoretyczna) i u przedsiębiorcy(część praktyczna)-LEWIATAN.


Obowiązkowe zajęcia fakultatywne dla Uczniów/Uczennic (przynajmniej 1 rodzaj zajęć do wyboru przez Uczestnika projektu):

a) Warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności dla uczniów - 32 godziny dodatkowych zajęć dla 280 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 28 grupach po 10 osób (12 godzin zajęć w roku 2016, 16 godzin zajęć w roku szkolnym 2017 i 4 godziny zajęć w roku 2018). W ramach Warsztatów zorganizowany będzie konkurs z nagrodami pn.: „Kreatywni Liderzy” -UMWŚ;

b) Warsztaty kompetencji matematycznych dla uczniów – 20godzin dodatkowych zajęć dla 280 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 28 grupach po 10 osób (10 godzin zajęć w roku 2016 i 10 godzin zajęć w roku 2017)-UMWŚ;


ZAJĘCIA DODATKOWE:

UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA (udział w specjalistycznych kursach zawodowych zależał będzie od indywidualnego zapotrzebowania szkół i Uczestników, zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia)

a) Indywidualne specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów – 140 uczniów/uczennic weźmie udział w specjalistycznych kursach zawodowych zgodnie z indywidualnym za potrzebowaniem, zakończonych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, potwierdzonych certyfikatem (70 uczniów/uczennic w roku szkolnym 2016/2017 i 70 uczniów/uczennic w roku szkolnym 2017/2018) Obowiązuje dodatkowa rekrutacja ! - UMWŚ;

b) Zbiorowe specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla uczniów – 14 specjalistycznych zbiorowych kursów zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem, zakończonych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, potwierdzonych certyfikatem (7 kursów w roku szkolnym 2016/2017 i 7 kursów w roku szkolnym 2017/2018) Obowiązuje dodatkowa rekrutacja ! -UMWŚ;

c) Płatne praktyki i staże dla uczniów –224 uczniów i uczennic weźmie udział w 112 płatnych praktykach (Zespoły Szkół Zawodowych) i 112 płatnych stażach (Technika zawodowe) u przedsiębiorców (ta sama grupa uczniów, cyklicznie przez 3 lata realizacji projektu, podczas ferii zimowych i wakacji, w 2016 r., 2017 r., 2018 r.). Płatne praktyki i staże przewidziane są tylko dla Uczestników warsztatów i kursów organizowanych w ramach projektu. Obowiązuje dodatkowa rekrutacja ! – ŚCITT;

Lider projektu: Partnerzy projektu:
Województwo Świętokrzyskie -
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
tel. 365-81-70, 306-70-13,
email: nowoczesnaszkola@sejmik.kielce.pl